Image
Image

Högeffektiv rengöring av små ytor

Image

Funktioner

SÄKERHET

En rörelse-sensor upptäcker alla rörelser och stänger omedelbart av lampan och larmar.

SÄKER START

30 sekunders fördröjd start med larm.

När desinfektionstiden är inställd, tänds lampan efter en fördröjning på 30 sekunder så att människor och husdjur kan lämna rummet.

BARNLÅSFUNKTION

Barnlåsfunktionen ger dubbel säkerhet.

TIPPSKYDD

När UVS4 känner av en lutning på 45° eller mer stängs den automatiskt av för att förhindra värmeskador på saker runt omkring. 

 

INGEN OZON

UVS4 är säker, ofarlig och lämnar inga rester. (Produkten ska användas enligt tillverkarens instruktioner)

FJÄRRKONTROLL

UVS4 styrs med en fjärrkontroll som räcker genom väggar, allt för användarens säkerhet. 

KVALITÈ

Lamporna som används är av högsta kvalité. 

LYSRÖR

Qvartz-glas för den bästa effekten av UV-ljuset. 

Användningsområden

GARDEROB
BIL
HALL
BADRUM

Produktinformation

This image for Image Layouts addon

Produkt: GOLDENSEA UV Bords Desinficerings Lampa
Modell: UVS4
Effekt ljuskälla: 4W
Livslängd ljuskälla: Upp till 6,000h
Volt: 100V-240V/50-60Hz
Ström: Max. 30mA
Kontroll: Touch knappar + fjärrstyrning
Material: Anti-UV ABS och quartz glas
Funktion: UV desinficering
Våglängd: 253.7nm
Kabel längd: 1.8m
Standard: CE, ROHS, REACH
Användningsoråden: Bil, garderob, väskor, badrum, hall m.m.

VARNING
Ultraviolett ljus kan orsaka skador på ögon och hud.
Människor, djur och växter får inte vistas i utrymmet under användning.

Försiktighetsåtgärder

1. Produkter med ultraviolett desinfektionslampa som avger UV-C vid 253,7 nm får endast användas i en miljö utan människor, djur och växter. Ultraviolett ljus kan orsaka hudrodnad, klåda, fjällning och ögonskada. Titta aldrig direkt på lampan utan ögonskydd när den är påslagen och avger ljus. Det är viktigt att alla människor och husdjur lämnar rummet innan lampan slås på och endast går in i rummet igen efter att lampan har stängts av/ har avslutat sin desinfektionscykel.

2. Ultraviolett ljus har en negativ effekt på många material, inklusive plast, papper och tyg. Exponering för strålning under långa tidsperioder kan orsaka att ytan på de bestrålade föremålen ändrar färg och eller blir sprödare. Använd aldrig produkter med ultraviolett ljus som avger direkt strålning på dyra kläder, prydnader, kalligrafi, målning och andra värdesaker.

3. Lysrörens yta bör hållas ren när UV -desinfektionslampan används. Det rekommenderas att rengöra lysröret regelbundet när det inte används (vanligtvis varannan vecka). Vid rengöring, använd en mjuk ren bomullstrasa med en liten mängd alkohol för att torka av lysrörets yta, ta bort damm och olja.

4. En bieffekt av desinfektion med UV-ljus kan vara en svag doft. Vi rekommenderar att utrymmen är väl ventilerade i 10-15 minuter efter desinfektion.

5. UV lamporna ska hanteras varsamt efter användande samt placeras på en säker plats och utom räckhåll för barn.

6. Stötar och starka vibrationer kan orsaka att lysröret går sönder. Om lysröret går sönder, stäng omedelbart av strömförsörjningen och kassera lysröret med skyddshandskar och enligt lokala regler för giftiga och skadliga sopor. Om ett lysrör går sönder, öppna omedelbart fönstren för 10-15 minuters vädring.

7. Desinficera aldrig områden med brandfarliga eller explosiva föremål eftersom det kan orsaka brand eller explosion.

8. Om lysröret behöver bytas ut ska det endast bytas ut mot av tillverkaren specificerat lysrör och återmonteras enligt instruktionerna i bruksanvisningen.